Please enable JS
logo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

ATEŞÇİ MEDİKAL MÜHENDİSLİK MAK.İNŞ.Y.EL.AV S.M.İ.D.T.LTD.ŞTİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASIHedef Kitle: Ateşçi Medikal Mühendislik Makine İnş. Yapı Ele. Av ve Spor Malz. İmalat Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerHazırlayan: Ateşçi Medikal Mühendislik Makine İnş. Yapı Ele. Av ve Spor Malz. İmalat Dış. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması KomitesiVersiyon: 1.0Onaylayan: Ateşçi Medikal Mühendislik Makine İnş. Yapı Ele. Av ve Spor Malz. İmalat Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylanmıştır.1. GİRİŞ 1

1.1. Amaç 1

1.2. Kapsam 1

1.3 . Dayanak 1

1.4 . Tanımlar 2

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI 3

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 3

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 3

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi 3

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 4

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 4

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 4

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 5

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 5

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 5

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ 6

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 7

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 7

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 7

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 7

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 8

7.3. Norm Makina’nın Başvurulara Cevap Vermesi 8

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 8

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 8

8. YÜRÜTME 9

9. YÜRÜRLÜK ve İLANI 9

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler 10

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar 12

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları 13
ATEŞÇİ MEDİKAL MÜHENDİSLİK MAK.İNŞ.Y.EL.AV S.M.İ.D.T.LTD.ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ
Ateşçi Medikal Mühendislik Makine İnş. Yapı Ele. Av ve Spor Malz. İmalat Dış. Tic. Ltd. Şti. (“Ateşçi Mühendislik”)

Ateşçi Mühendislik yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Ateşçi Mühendislik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Ateşçi Mühendislik organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Ateşçi Mühendislik bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.